Logo

Vår verksamhet

Våra kunder som vi jobbar med är allt från stora företag till privata kunder med mindre sevicearbeten.
Några exempel på verksamheter ser ni nedan...

Läs mer om oss i vår profilbroschyr
Kontakta oss så berättar vi mer
Industri
- Kraft och belysning.
- Process och automations installationer.
- Automatikskåps byggnation i mindre omfattning.
- Tele och data, även opto/fiberkabel installationer.
- Projektering av ovanstående.
Byggsektorn
- Elinstallationer för lägenheter och villor.
- Data och tele installationer.
- Projektering.
Privata sektorn
- Service av hem och hushållsprodukter.
- Elinstallation i samband med badrumsrenoveringar.
- Elinstallation vid nybyggnation av villor.
- Elinstallation vid om- och tillbyggnad.
Service
- Vitvaruservice
- Storkökshushåll (kyl, frys, spis, disk, ugnar m.m.)
- Passageanläggningar
- Tele & Data
- Brandlarm
Kommun & landsting
Vi utför service åt kommun och landsting samt uppdrag på avtal.
Kvalitet & miljö
Qim Falkenbergs Elinstallation AB arbetar enligt QiM's ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 samt gällande lagar och föreskrifter.

Information & nyheter

Falkenberg Strandbad

Tage & Söner skall utföra utbyggnad av Falkenberg Strandbad´s spa avdelning och här skall vi utföra elinstallationerna.

Kv Krusbäret, Halmstad

Tillsammans med Serneke AB skall vi bygga 72st smålägenheter i kvarteret Krusbäret i Halmstad.

Skärmad container

Tillsammans med Timars Svets & Smide AB skall vi bygga en skärmad labratoriecontainer åt Emicon

Riksbyggen Falkenbergshus 6

Vi skall utföra stigarbyte och renovering av elanläggningen i lägenheterna i samband med att värmesystemet byts ut.

Carlsberg Sverige AB, Nytt ställverk

Vi byter ut ställverk T5 på Carlsberg i Falkenberg

Ombyggnad av Fanan 47, Halmstad

Vi tackar MTA Bygg AB för förtroendet för att utföra el, tele och data installationerna.

Kontakt

Falkenbergs Elinstallation AB

Kvekatorpsvägen 23
311 32 Falkenberg

Tel 0346-71 82 50
E-mail: info@falkenbergsel.se
E-mail order: order@falkenbergsel.se
Kreera web&design