Välkommen till oss!

Våra kunder som vi jobbar med är allt från stora företag till privata kunder med mindre servicearbeten.

Kvaliteten märks i vårt bemötande
. Omsorgen om våra kunders önskemål är grunden i vårt kvalitetstänk. Dokumentation och egenkontroll kopplat till QiM´s ledningssystem ger en god struktur för att följa arbetet från ax till limpa. Men det är i det levande mötet som vi lyhört vinnlägger oss om att hitta fram till önskat resultat

Några exempel på verksamheter vi arbetar i.
Industri, Processindustri, Byggföretag stora som små, Kommun och Landsting, Fastighetsbolag, Privata kunder, Vitvaruservice, Storkök, Privat, Data, Tele, Passage och Brandlarm.

Kontakta oss så berättar vi mer

Information & nyheter

Falkenberg Strandbad

Tage & Söner skall utföra utbyggnad av Falkenberg Strandbad´s spa avdelning och här skall vi utföra elinstallationerna.

Kv Krusbäret, Halmstad

Tillsammans med Serneke AB skall vi bygga 72st smålägenheter i kvarteret Krusbäret i Halmstad.

Skärmad container

Tillsammans med Timars Svets & Smide AB skall vi bygga en skärmad labratoriecontainer åt Emicon

Riksbyggen Falkenbergshus 6

Vi skall utföra stigarbyte och renovering av elanläggningen i lägenheterna i samband med att värmesystemet byts ut.

Carlsberg Sverige AB, Nytt ställverk

Vi byter ut ställverk T5 på Carlsberg i Falkenberg

Ombyggnad av Fanan 47, Halmstad

Vi tackar MTA Bygg AB för förtroendet för att utföra el, tele och data installationerna.

Kontakt

Falkenbergs Elinstallation AB

Kvekatorpsvägen 23
311 32 Falkenberg

Tel 0346-71 82 50
E-mail: info@falkenbergsel.se
E-mail order: order@falkenbergsel.se
Kreera web&design